Poster taggade ACTA

ACTA – Inte alls värre än vad jag föreställt mig.

Min rubrik är kanske lite märklig, kan man tycka. Jag menar inte att säga att ACTA inte är en allvarlig sak att ta tag i, tvärtom tycker jag att den är väldigt allvarlig. Men jag vill samtidigt tona den drama som Rick Falkvinge skapade igår på sin blogg, efter att man offentliggjort avtalet som det ser ut idag. Han säger att ACTA är värre än vad vi någonsin föreställt oss. Som jag tidigare skrev, ACTA någonting man ska ta på största allvar, men det är faktiskt inte värre än vi någonsin föreställt oss. I alla fall inte för mig. Speciellt inte efter läckan som kom i januari. För mig är det precis lika illa som jag trodde att det var.

Jag hade tänkt göra ett försök att skippa dramat och hålla mig hyfsat saklig. JuristeN är som vanligt en ängel och har gjort ett fantastiskt jobb med att analysera texten och sedan förklarat för mig vad avtalet innebär. Jag kan börja med att berätta att ACTA, precis som TRIPs, omfattar i stort sett all immateriell egendom så som copyright, trademarks, patent, geografiska indikationer, industriella designer (mönsterrätt bl.a.), topografier av integrerade kretsar och skydd för icke-offentlig information (företagshemligheter).

Kommersiell skala
Precis som i IPRED syftar man i ACTa-avtalet till kommersiell skala istället för kommersiellt syfte. För den normala Svensson-familjen förstår man kanske inte skillnaden. Jag hade inte gjort det om jag inte jobbat med ACTA och IPRED så som jag gjort. Skillnaden är alltså att när man talar om kommersiellt syfte hänvisar man till att man har intentioner att tjäna pengar på att sprida den skyddade produkten. Nu när man istället skriver kommersiell skala innebär det att man behöver bara anses ha skadat rättsinnehavarens inkomst för att kunna be fälld under ACTA-avtalet.

Det farliga med detta är att man inte beskriver hur pass stor spridning som behövs för att det ska anses ha skadat rättsinnehavarens inkomst. Det kan vara allt från delning mellan två personer till 2000 personer. Länderna kommer själva avgöra vad som anses vara kommersiellt eller inte. Just nu finns det rent praktiskt inget skydd för konsumenterna som använder produkter för privat bruk i ACTA-avtalet.

Det är också intressant att länder kommer kunna göra tolkningen att en kopia är samma sak som ett köp. Jag är övertygad om att alla pirater kan skriva under på att de aldrig hade sett alla filmer, eller lyssnat på all musik om vi var tvungna att betala för det. Det skulle de flesta av oss omöjligt ha råd med och det är knappast en chock för någon. Frågan är ju då hur man kan göra den tolkningen.

Tullkontroller
Det har varit många diskussioner om det här med tullkontroller. Många, inklusive jag själv, har spekulerat kring tanken att ACTA ska kräva att all min elektroniska utrustning ska genomsökas så fort jag reser utomlands. Nu är det däremot så att ACTA säger inte att länder ska söka igenom datorer, mp3-spelare etc. Vad det däremot står är att länder FÃ…R lov att undanta din dator eller vad det nu kan vara.

JuristeN säger att man försöker skicka en signal till länder att upprätthålla en så kallad de minimis-regel. En de minimis-regel skulle innebära att enda gången de får lov att söka igenom en dator, extern hårddisk eller vad det nu kan vara, är om det finns synnerliga skäl till att att de innehåller någonting olagligt. Det skulle kunna vara att man har med sig onormalt många hårddiskar eller liknande.

Förmodligen kommer detta innebära att allt förblir som det har varit. USA fortsätter med sin hårda granskning och resor inom EU kommer bli opåverkade. Men jag säger förmodligen. Man vet ju trots allt aldrig och ACTA bidrar inte direkt med någon skydd.

Avstängning från Internet
ACTA nämner faktiskt inte avstäng från internet. Inte direkt. Indirekt är det däremot fullt möjligt. Även utan domstolsbeslut. Som det ser ut nu ligger det två olika förslag. Det ena förslaget ställer inte speciellt hårda krav på internetleverantörerna och kommer därför sannolikt inte leda till att de kommer vilka kontrollera vad deras kunder gör och eventuellt stänga av dem. Enligt JuristeN är det väldigt likt E-handelsdirektivet som säger att en internetleverantör kan inte hållas ansvarig så länge den bara förmedlar data. Det är inte heller olagligt för en internetleverantör att lagra intrångsmaterial så länge de inte vet om det.

Det andra förslaget är däremot mycket hårdare mot internetleverantörerna. Eftersom att man vill kräva ansvar av internetleverantörerna kommer de förstås försöka skydda sig från att bli tvungna att betala skadestånd till rättsinnehavare, genom att kontrollera trafiken och stänga av kunder de misstänker för illegal verksamhet.

Slutsats
Min slutsats av ACTA är ungefär lika luddig som ACTA-avtalet själv. Antingen kommer allting gå helt åt skogen, eller så blir det ingen märkbar skillnad. Vad man vill tro och gissa beror väl helt enkelt på hur mycket förtroende man har för de olika länderna. Men oavsett det, oavsett vad man tycker om fildelning anser jag att man bör vara emot ACTA. Jag vill ändå hoppas att pirater och ickepirater kan enas om att det är långt ifrån okej att man förhandlar om så pass viktiga saker bakom stängda dörrar, att man förnekar allmänheten insyn och att man ljuger för medborgare rätt upp i ansiktet. EU kommissionen gör sig till värre skurkar genom att ignorera den resolution som parlamentet röstade igenom med 633-13.

På lördag håller man i Stockholm en demonstation mot ACTA. Jag tycker att du ska ansluta dig!

Fler om ACTA: ACTA-bloggen, Christian Engström, Michael Geist, Knowledge Ecology International

,

15 Kommentarer

Nöjesindustrins brev till Obama

KEI publicerade nyss ett brev skickat till President Obama där nöjesindustrin tackar Obama för hans stöd till industrin. Lite kul läsning en onsdagkväll som denna.

March 22, 2010

The Honorable Barack Obama
President of the United States
The White House
1600 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20500

Dear Mr. President:

It was with great interest and appreciation that we read your recent remarks concerning the importance of intellectual property. You said ”Our single greatest asset is the innovation, ingenuity, and creativity of the American people. It’s essential to our prosperity. But it’s only a competitive advantage if our companies know that someone else can’t just steal that idea and duplicate it with cheaper inputs and labor.” We wholeheartedly concur; indeed, we could not have stated this essential point any more clearly or succinctly.

One way the US can promote effective global intellectual property protection in the digital environment is through the negotiation of a strong and modern intellectual property enforcement agreement, the ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). We were very glad to hear you refer to this Agreement in your remarks, and support the Administration’s attempt to ensure that discussions advance strong standards and enforcement mechanisms to address the theft of US creativity and ingenuity in this forum as well as the just beginning negotiations on the Trans-Pacific Partnership.

The organizations listed below, representing actors, musicians, performers, composers, songwriters, music publishers, technicians and craftspeople, directors and their teams, and record and film companies (both large and small), can only underscore, as you indicated, the economic and cultural importance of succeeding in promoting more effective global protection of copyright. America’s music and movies are not only central to our Nation’s economic competitiveness, but they define and reflect our ever-changing cultural landscape, and drive technological innovation in the delivery of content.

It is essential that US policies ensure that present and future generations of Americans can continue to earn a living through artistic and cultural pursuits that reflect and advance the interests of our diverse Nation. Success in enhancing the global protection of intellectual property will directly and significantly expand US exports and create new jobs in an arena where the US enjoys a competitive advantage–an advantage that is now undermined by global theft of intellectual property. We are grateful for your engagement, the support of your Administration, and your personal leadership on this critical issue.

With best personal regards, we are

Sincerely,

Richard Bengloff, President American Association of Independent Music (A2IM)

Tom Lee, President American Federation of Musicians (AFM)

Kim Roberts Hedgpeth, National Executive Director American Federation of Television and Radio Artists, AFL-CIO (AFTRA)

John A LoFrumento, CEO The American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP)

Del Bryant, President & CEO Broadcast Music Inc., BMI Jay D. Roth, National Executive Director Directors Guild of America (DGA)

Matthew D. Loeb, International President International Alliance of Theatrical Stage Employees (I.A.T.S.E.)

Dan Glickman, President & CEO Motion Picture Association of America (MPAA)

David Israelite, President & CEO National Music Publishers’ Association (NMPA)

Neil Portnow, President The Recording Academy (NARAS)

David White, National Executive Director. Screen Actors Guild (SAG)

John L. Simson, Executive Director SoundExchange Mitch Bainwol, Chairman & CEO Recording Industry Association of America (RIAA)

Cc: Ambassador Ron Kirk, United States Trade Representative
Secretary Hilary Clinton, US Secretary of State
Secretary Gary Locke, US Secretary of Commerce
The Honorable Eric Holder, United States Attorney General

David J. Kappos, Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and
Director of the United States Patent and Trademark Office (USPTO)

Victoria A. Espinel, U.S. Intellectual Property Enforcement Coordinator,
Office of Management and Budget

Marybeth Peters, Register of Copyrights, US Copyright Office

, , ,

3 Kommentarer

Intellectual Property Rights Enforcement Directive

Många känner igen IPRED-lagen som trädde i kraft för ett år sedan. IPRED ger bland annat upphovsrättsinnehavare rätt att i domstol kräva ut uppgifter som gömmer sig bakom IP-adresser. Men vad många inte vet, eller vet väldigt lite om, är att det finns en andra del av det direktivet. Den handlar om straffrättsliga åtgärder mot intrång i immateriella rättigheter. Den delen kallar man för IPRED2.

För att förstå detta inlägg behöver man några få förkunskaper.
Immateriell egendom är det som täcks av upphovsrätt, patent, varumärkesskydd, mönsterskydd etc. Hur väl den immateriella egendomen skyddas är idag olika inom EU(och världen), beroende på vilket medlemsland man tittar på.
TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) är den internationella överenskommelse som reglerar handelsfrågor vad gäller immaterialrätt idag.

I motiveringen för IPRED2 skriver man:

Varumärkesförfalskning och pirattillverkning, och intrång i immateriella rättigheter mer generellt, är något som ökar hela tiden och som idag är internationellt till sin karaktär och utgör ett allvarligt hot mot samhällsekonomin och de offentliga finanserna. Olikheterna mellan de nationella påföljdsreglerna skadar den inre marknadens funktion och försvårar dessutom kampen mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning. [...] Det behövs därför straffrättsliga bestämmelser för att förstärka och förbättra kampen mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning som komplement till direktiv 2004/48/EG* av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter.

*IPRED1

Man menar alltså att de straffrättsliga påföljderna i de olika medlemsländerna gör att det inte får full effekt. Om IPRED2 röstas igenom skulle det vara det första direktivet inom EU som direkt inför straffrättsliga åtgärder. I TRIPs har man beskrivit att man FÃ…R LOV att tillämpa straffrättsliga åtgärder, men nu vill man ända från EU bestämma minimum bötessummor och fängelsestraff.

Artikel 3 Brott

Medlemsstaterna skall beteckna som brott varje uppsåtligt intrång i en immateriell rättighet som begås i kommersiell omfattning, liksom försök och medverkan till och anstiftan av ett sådant intrång.

Det finns en lurig sak med den första meningen här. ”I kommersiell omfattning” är en helt annan sak än ”med kommersiellt syfte”. Du behöver inte ha sålt några kopior eller tjänat pengar på den immateriella egendom man kopierat, det räcker till exempel att man kopierat och spridit så många verk att det kan anses skada rättsinnehavarens försäljning. Var man drar den gränsen nämner man dock inte. Här väljer man att gå längre än vad man har gjort i TRIPs, där man inte räknar inte försök, medhjälp eller anstiftan.

Straffsatser

Brotten skall beläggas med ett högsta straff på minst fyra års fängelse när de har begåtts inom en kriminell organisation. Samma sak gäller när brottet medför en risk för människors hälsa och säkerhet. Gränsen på fyra års fängelse har valts eftersom den generellt motsvarar den nivå som används för att beteckna allvarliga brott. [...] För fysiska eller juridiska personer som gör sig skyldiga till sådana brott som avses i artikel 3 i direktiv …/…/EG omfattar påföljderna högsta bötes- eller vitesnivåer på minst 100 000 euro för andra fall än de allvarligaste, och högsta nivåer på minst 300 000 euro för de brott som begås inom en kriminell organisation eller de brott som medför en risk för människors hälsa eller säkerhet. Den försvårande omständigheten bör kunna åberopas om risken har konstaterats, även om den farliga produkten ännu inte har haft någon skadlig verkan.

Detta stycket är fullt av, vad jag anser vara, väldigt jobbiga meningar. Jag gör ett tappert försök att försöka förklara det för er som blev lika förvirrade som jag.
Om man begår brott inom en kriminell organisation ska fängelsestraffets tak vara MINST 4 år. Medlemsländer får alltså besluta att taket ska vara högre än så. Likadant ska taket för bötes- eller vitesnivåer, beroende på om det är mindre allvarligt eller om det sker inom en kriminell organisation eller medför en risk för människors hälsa eller säkerthet, vara minst € 100 000 motsvarande € 300 000. Med risk menar man att det inte spelar någon roll om någon faktiskt tagit skada eller inte.

Det finns även andra påföljder så som

ii) förverkande av föremål, verktyg och produkter med ursprung i intrång eller av egendom till ett värde som motsvarar dessa produkter.
2. För de brott som avses i artikel 3 skall medlemsstaterna föreskriva att följande påföljder dessutom skall tillämpas i lämpliga fall:
a) Förstöring av egendom som innebär intrång i en immateriell rättighet.
b) Stängning, hel eller delvis, slutgiltig eller tillfällig, av den inrättning som huvudsakligen använts för att begå det aktuella intrånget.
c) Permanent eller tillfälligt näringsförbud.
d) Rättslig övervakning.
e) Rättsligt beslut om upplösning av verksamheten.
f) Uteslutning från tillgång till offentliga stöd och subventioner.
g) Offentliggörande av rättsliga beslut.

Man kan ju fråga sig vad det för med sig för konsekvenser att börja införa straffrättsliga åtgärder från EU. Är detta någonting bra eller dåligt? Är det toppstyrning i en negativ mening, eller kommer det föra medlemsländerna närmre? Är den dåliga formuleringen ”i kommersiell omfattning” avsiktlig eller är det ett politiskt fel? Man kan ju också fråga sig vad detta kommer få för konsekvenser för innovationsföretag, där man inte vet om man gör intrång på ett patent förrän det är för sent. Ville man inte främja innovation? En annan sak man kan ifrågasätta är ju varför de ibland syftar till alla typer av immateriell egendom och ibland bara till varumärkesintrång och ”pirattillverkning”.

IPRED2 kommer senare i vår åter igen att lyftas i EU parlamentet, men enligt KEI har det läckt dokument där EU vill få in IPRED2 i ACTA(Anti-Counterfeiting Trade Agreement). Man verkar ivriga att få igenom det skrivna förslaget. Antas det inte i sin egna form, får man väl försöka smyga in det på något annat sätt?

IPRED2 tar bakvägen

IPRED2 tar bakvägen

Stort tack till den bästa juristeN som hjälpt mig få ihop detta. <3

, , , , ,

4 Kommentarer

ACTA del 8

Den åttonde omgången av Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) förhandlingarna planeras ta plats i Wellington, Nya Zeeland den 12-16 april, 2010. Detta är det första utkastet av programmet man kommer att följa. Klockan 18:00 tisdag den 13 april ska man även hålla ett särskilt event.
New Zealand intends to hold a function for stakeholders and delegates on the evening of Tuesday 13 April from 18.00, which will be an opportunity for stakeholders to meet and interact with ACTA negotiators.

DRAFT AGENDA Wellington, New Zealand 12-16 April, 2010

Monday 12 April
8.45 Registration
9.15 Introductory remarks
9.30 Discussion on Border Measures
11.00 Tea/coffee break (15 minutes)
12.30 Lunch
13.30 Resume discussions
15.30 Tea/coffee break (15 minutes)
17.30 Conclude for the day

Tuesday 13 April
9.00 Discussion on Enforcement Procedures in the Digital Environment
11.00 Tea/coffee break (15 minutes)
12.30 Lunch
13.30 Resume discussions
15.30 Tea/coffee break (15 minutes)
17.30 Conclude for the day

Wednesday 14 April
9.00 Discussion on Criminal Measures
11.00 Tea/coffee break (15 minutes)
12.30 Lunch 13.30 Resume discussion
15.30 Tea/coffee break (15 minutes)
17.30 Conclude for the day

Thursday 15 April
9.00 Discussion on Civil Enforcement
11.00 Tea/coffee break (15 minutes)
12.30 Lunch
13.30 Resume discussions
15.30 Tea/coffee break (15 minutes)
17.30 Conclude for the day

Friday 16 April
9.00 Revert to any outstanding matters from previous days
10.30 tea/coffee break
11.00 Transparency
12.30 lunch
13.30 Press release
14.00 Conclusion of Round

http://keionline.org/node/809

,

5 Kommentarer

EU parlamentet kanske inte kan skydda oss från ACTA

Jag har tidigare skrivit om resolutionen som skrevs av bland annat Piratpartiets Christian Engström. Resolutionen omförhandlades lite och röstades redan igenom med 633 – 13 – 16, vilket är helt lysande! Ett enormt statement!

Jag har precis spenderat lite tid till att läsa igenom mailen som legat och dammat ett par dagar. Jag hittade ett gäng mail där man diskuterade kring frågan om man kanske bytt strategi.

Om EU formellt skulle dra sig tillbaka från att förhandla ACTA skulle det innebära att man i de olika länderna måste ansöka om ett nytt mandat om att få förhandla och signera ACTA. Detta skulle ske helt utanför EU, alltså kan EU parlamentet inte stå som skydd. Stephan Urbach från det tyska Piratpartiet berättar att man i Tyskland redan godkänt detta mandat. I Danmark har man förhandlat om saken. Förhandlingarna skedde bakom stängda dörrar, man hoppades på att få lite mer information kring ACTA. Någon ytterligare information verkar man däremot inte ha fått. Den danska regeringen verkar dock få lite krav på sig.

1) ISPs should not police their customers.
2) We should stick to the protection of citizen’s rights set up in the telecom directives.
3) ISPs should not become responsible for what their customers do on the net.

Vilket ser jättefint ut. Men jag, precis som Stephan, är lite oroliga för ordet ”should”. Det är väl en fin tanke att ISPerna inte borde vara ansvariga för vad deras kunder gör. Men det är precis den vagheten jag hade velat undvika. Jag vill se att det inte ska finnas en möjlighet i världen att ACTA ska få skrivas under, om den t.ex inte GARANTERAR att telekompaketets citizen’s rights följs till det yttersta!

Men det kan ju också finnas en fördel med att alla länder får förhandla var för sig. Dels vill jag inbilla mig att det skulle bli betydligt lättare för medborgare att påverka riksdagsledamöter till att vara väldigt hårda mot regeringen. Som Amelia Andersdotter svarade på mailen, Sveriges riksdag skulle behöva ta ansvar. Kommissionen skulle inte heller ta speciellt lätt på att deras mandat att förhandla drogs tillbaka.

Vem det i slutändan blir som förhandlar om ACTA återstår att se. Nästa runda av ACTA förhandlingar tar plats 12-16 april i Nya Zeeland.

, , ,

6 Kommentarer