Poster taggade ansvar

Förslag till hantering av anställningar vid ett eventuellt riksdagsinträde

Idag skickade jag in ett mail till styrelsen. I det mailet fanns två bifogade dokument. Detta är ett av dem, det andra postar jag snart i ett annat inlägg. Kommentera och diskutera gärna!

Bakgrund:

Under Tjejsnack hade jag en konversation med Rick om hur anställningen av tjänstemän skulle gå till vid eventuellt riksdagsinträde. Jag fick förklarat för mig att förslaget då var att Rick, Anna och Mårten skulle ta emot ansökningar, sortera fram en grupp av människor som sedan skulle presenteras för styrelsen. Styrelsen skulle vara den som anställer tjänstemännen, eftersom att det står i partiets stadgar.

Min åsikt:

I grund och botten är jag orolig för såkallade ”kompisanställningar”. Med kompisanställning menar jag att i första hand anställa folk från partiets inre krets, som kanske inte nödvändigtvis har den kompetens och utbildning som anställningen kräver. Extra orolig blev jag när jag fick reda på att Rick redan frågat folk om de inte ville ha en specifik anställning, utan att personen i fråga har någon som helst utbildning inom det området. Detta är fel på många sätt.

För det första ska ingen smygrekrytera folk. Det är helt okej att rekommendera folk att skicka in en ansökan, men det är däremot inte okej att fråga folk om de vill ha en specifik anställning. Detta gäller oavsett om man har ensamrätt i beslutet eller inte. Man ger folk förhoppningar och det är inte schysst mot dem som inte tillhör den inre kretsen. Det uppmuntrar inte direkt till att ens försöka få en anställning.

”Jag hoppas fan ni/de löser det där. Jag kan definitivt ta att andra personer skulle få tjänsteplatserna framför mig, men det är inte okej om det inte sker i ett förfarande där man inte beaktar kompetens i första hand och jävsfrågan.”

Ett annat problem är att större delen av er som sitter i styrelsen även är en del av riksdagsgruppen. Med det förslaget som Rick presenterade för mig, skulle detta alltså innebära att det är en del av riksdagsgruppen skulle få total kontroll och all makt över vilka personer som anställs. Detta är inte acceptabelt. Hela riksdagsgruppen måste ha lika mycket makt över vilka som anställs.

Jag vill även att man ska se fördelar med att anställa piratsympatiserande människor, fastän de kanske inte är medlemmar eller kanske till och med är medlemmar i andra parti. Hittar vi inte kunskap inom partiet måste vi vara öppna för att leta utanför vår egna krets, så att våran riksdagsgrupp kan göra ett så bra arbete som möjligt.

Mitt förslag:

Jag skulle vilja föreslå att styrelsen utser en oberoende grupp, med människor som varken kandiderar eller är intresserade av en anställning, som får i uppgift att ta emot ansökningar. Denna gruppen ska sedan med input från hela riksdagsgruppen ta fram ett förslag på människor att anställa. När en majoritet av riksdagsgruppen godkänt förslaget, skickar man det till styrelsen som i sin tur måste anta förslaget i sin helhet. Jag vill här förtydliga att detta endast gäller anställningar som berör riksdagsgruppen. På detta sätt försäkrar man att alla i gruppen får vara med och bestämma lika mycket, samtidigt som man får viktig input från utomstående.

Sandra Grosse, riksdagskandidat

, , , , , , ,

13 Kommentarer