Poster taggade Google

Google förklädd till hjälte

Publicerades på newsmill! Tack Isak, Marit, Göran och Hans för hjälpen!

Det är två dagar sedan Google officiellt gick ut och sa att de är trötta på Kina. Google skriver själva att de, som alla andra stora organisationer, är vana vid att bli utsatta för attacker av hackers. I mitten på december gick det tydligen över gränsen. Google säger sig ha bevis för att målet med attacken var att få ut information om kinesiska människorättsaktivister. Nu vill Google alltså föra en diskussion med Kina och har gjort ett uttalande om att man inte tänker censurera sin tjänst. Risken är att Google får stänga ner sina kontor och lämna Kina. Som konsekvens av det får Kinas medborgare det svårare att hitta information.

Det är bra att Google sätter ner foten och visar att de inte accepterar de antidemokratiska metoder den kinesiska regeringen använder för att kväsa sina regimkritiker. Med den makt Google har följer också ett ansvar för att stå för sina principer. Genom att säga nej till metoder som censur kan de visa att de menar allvar med sin ”Don’t be evil”-image. Det ger en chans att visa att ryktet som de bygger är mer än ett rykte.

Runtom i världen blir Google hyllad som en hjälte. De står upp för ett fritt internet och vägrar tolerera censur. Man pratar om vilken otrolig påverkan detta kommer ha på länder i väst där censuren har börjat smyga sig fram. Men om man ser på resten av världen, hur är det där? Censur finns ju i betydligt många fler länder än Kina. Kommer Google att säga ifrån där också? Förmodligen inte.

Det är inte direkt någon hemlighet att Kina är ett land fullt av censur och förtryck. Om du öppnar munnen på fel sätt är det inte omöjligt att du försvinner från jordens yta. Nu har Google har funnits där sen 2006, ändå har de tidigare aldrig haft några problem med att censurera sin tjänst. De har inga problem med att censurera sin tjänst i andra länder heller. Det finns en anledning till att Google väljer att ta diskussionen med Kina just nu.

Censur märker man också av i många andra delar av världen. Även här i västvärlden, där vi ändå påstår att vi är demokratiska. Här och var sker det i tätt samarbete med Google. I Tyskland samarbetar Google med den tyska staten genom att censurera alternativa historieskrivningar. Oavsett hur man ser på förintelsen är det för en demokrati av yttersta vikt att inte censurera avvikande åsikter, särskilt inte på en både politisk och vetenskaplig arena som när det gäller just historia.

Jag kan inte annat än att anta, utan tvivel, att Google gör detta för att Kina är mer problem än profit. Det är inte ett ”vi älskar internet, därför tänker vi inte längre censurera”-statement. Det är ett ”jävlas ni med oss, då drar vi”-statement. Att Google lämnar Kina kommer inte förändra deras censur-policy. Som en kinesisk twittrare uttryckte sig: ”Det är inte Google som lämnar Kina, det är Kina som lämnar världen.”

Det positiva med detta hyckleri är att diskussionen om censur kommit upp på tapeten igen. Mina förhoppningar är att Google kommer leva upp till den image de vill ha. Don’t be evil. Bevisa det genom att bekämpa censur i andra länder än Kina. Ni har nätaktivisterna bakom er.

, , , ,

11 Kommentarer

Ska google lämna Kina?

Google skriver idag om attacker mot dem och att det kan leda till att de lämnar Kina.

Under attacken mot google ska man ha kommit åt mängder data och lösenord, i försök att komma åt kinesiska aktivister. Detta ska då ha blivit droppen för Google som nu säger att de ska se över sina affärer med Kina, där de tidigare gått med på att följa Kinas vilkor.

Nu vill Google alltså inte längre censurera sin tjänst vilket kan leda till att Google lämnar Kina och stänger ner sina kontor i landet. Diskussioner och förhandlingar kommer ta plats under de närmsta veckorna.

These attacks and the surveillance they have uncovered–combined with the attempts over the past year to further limit free speech on the web–have led us to conclude that we should review the feasibility of our business operations in China. We have decided we are no longer willing to continue censoring our results on Google.cn, and so over the next few weeks we will be discussing with the Chinese government the basis on which we could operate an unfiltered search engine within the law, if at all. We recognize that this may well mean having to shut down Google.cn, and potentially our offices in China.

Är detta ett sant datalove-statement från Google, eller är det mest en markering att man inte jävlas med dem? Hur kommer detta i så fall att påverka Sverige, EU och resten av världen?

Vi väntar med spänning..

, , , ,

8 Kommentarer