Poster taggade KEI

Ung Pirat och WIPO

I helgen har Ung Pirats förbundsstyrelse möte och en av punkterna som jag skrivit in på dagordningen heter WIPO. Eftersom jag glömde skriva en förklarande text till punkten tänkte jag ta mig tid att förklara vad punkten kommer att behandla här.

WIPOhus

Som många vet har jag i år varit två vändor nere i Genève och besökt World Intellectual Property Organization(WIPO). WIPO är FN’s organ för att behandla frågor om immateriell egendom, bland annat upphovsrätt och patent. Det är alltså där mycket händer, i stort sett allt som har med Piratfrågor att göra. Det är även där våra organisationskamrater och motståndare hänger. Själv har jag fått väldigt bra kontakt med Knowledge Ecology International och Thiru Balasubramaniam. Han har i sin tur presenterat mig för alla möjliga personer från alla möjliga typer av organisationer som exempelvis ICTSD, MSF, FSFE, CIEL, IFPI och FICPI. Senast kom jag även i kontakt med ett par bibliotekarier som hade många intressanta historier att berätta, historier som faktiskt kan hjälpa oss här hemma i Sverige.

IFPI

På styrelsemötet kommer jag att yrka att Ung Pirat ska söka observatörstatus hos WIPO. Det innebär att vi, utan avgifter, alltid får rätt att närvara på ALLA WIPOs möten. Vi får även rätt att uttala oss under mötet. Vi får till och med en egen söt liten skylt.

Med detta kommer vi kunna åka ner dit, synas som pirater och påverka där allting styrs. Jag kan tillägga att pirater verkligen uppskattas där nere och man får alltid vara med på en massa trevliga event. Helt klart någonting som är värt att satsa på med andra ord!

President

, , ,

4 Kommentarer

Nöjesindustrins brev till Obama

KEI publicerade nyss ett brev skickat till President Obama där nöjesindustrin tackar Obama för hans stöd till industrin. Lite kul läsning en onsdagkväll som denna.

March 22, 2010

The Honorable Barack Obama
President of the United States
The White House
1600 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20500

Dear Mr. President:

It was with great interest and appreciation that we read your recent remarks concerning the importance of intellectual property. You said ”Our single greatest asset is the innovation, ingenuity, and creativity of the American people. It’s essential to our prosperity. But it’s only a competitive advantage if our companies know that someone else can’t just steal that idea and duplicate it with cheaper inputs and labor.” We wholeheartedly concur; indeed, we could not have stated this essential point any more clearly or succinctly.

One way the US can promote effective global intellectual property protection in the digital environment is through the negotiation of a strong and modern intellectual property enforcement agreement, the ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). We were very glad to hear you refer to this Agreement in your remarks, and support the Administration’s attempt to ensure that discussions advance strong standards and enforcement mechanisms to address the theft of US creativity and ingenuity in this forum as well as the just beginning negotiations on the Trans-Pacific Partnership.

The organizations listed below, representing actors, musicians, performers, composers, songwriters, music publishers, technicians and craftspeople, directors and their teams, and record and film companies (both large and small), can only underscore, as you indicated, the economic and cultural importance of succeeding in promoting more effective global protection of copyright. America’s music and movies are not only central to our Nation’s economic competitiveness, but they define and reflect our ever-changing cultural landscape, and drive technological innovation in the delivery of content.

It is essential that US policies ensure that present and future generations of Americans can continue to earn a living through artistic and cultural pursuits that reflect and advance the interests of our diverse Nation. Success in enhancing the global protection of intellectual property will directly and significantly expand US exports and create new jobs in an arena where the US enjoys a competitive advantage–an advantage that is now undermined by global theft of intellectual property. We are grateful for your engagement, the support of your Administration, and your personal leadership on this critical issue.

With best personal regards, we are

Sincerely,

Richard Bengloff, President American Association of Independent Music (A2IM)

Tom Lee, President American Federation of Musicians (AFM)

Kim Roberts Hedgpeth, National Executive Director American Federation of Television and Radio Artists, AFL-CIO (AFTRA)

John A LoFrumento, CEO The American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP)

Del Bryant, President & CEO Broadcast Music Inc., BMI Jay D. Roth, National Executive Director Directors Guild of America (DGA)

Matthew D. Loeb, International President International Alliance of Theatrical Stage Employees (I.A.T.S.E.)

Dan Glickman, President & CEO Motion Picture Association of America (MPAA)

David Israelite, President & CEO National Music Publishers’ Association (NMPA)

Neil Portnow, President The Recording Academy (NARAS)

David White, National Executive Director. Screen Actors Guild (SAG)

John L. Simson, Executive Director SoundExchange Mitch Bainwol, Chairman & CEO Recording Industry Association of America (RIAA)

Cc: Ambassador Ron Kirk, United States Trade Representative
Secretary Hilary Clinton, US Secretary of State
Secretary Gary Locke, US Secretary of Commerce
The Honorable Eric Holder, United States Attorney General

David J. Kappos, Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and
Director of the United States Patent and Trademark Office (USPTO)

Victoria A. Espinel, U.S. Intellectual Property Enforcement Coordinator,
Office of Management and Budget

Marybeth Peters, Register of Copyrights, US Copyright Office

, , ,

3 Kommentarer

Intellectual Property Rights Enforcement Directive

Många känner igen IPRED-lagen som trädde i kraft för ett år sedan. IPRED ger bland annat upphovsrättsinnehavare rätt att i domstol kräva ut uppgifter som gömmer sig bakom IP-adresser. Men vad många inte vet, eller vet väldigt lite om, är att det finns en andra del av det direktivet. Den handlar om straffrättsliga åtgärder mot intrång i immateriella rättigheter. Den delen kallar man för IPRED2.

För att förstå detta inlägg behöver man några få förkunskaper.
Immateriell egendom är det som täcks av upphovsrätt, patent, varumärkesskydd, mönsterskydd etc. Hur väl den immateriella egendomen skyddas är idag olika inom EU(och världen), beroende på vilket medlemsland man tittar på.
TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) är den internationella överenskommelse som reglerar handelsfrågor vad gäller immaterialrätt idag.

I motiveringen för IPRED2 skriver man:

Varumärkesförfalskning och pirattillverkning, och intrång i immateriella rättigheter mer generellt, är något som ökar hela tiden och som idag är internationellt till sin karaktär och utgör ett allvarligt hot mot samhällsekonomin och de offentliga finanserna. Olikheterna mellan de nationella påföljdsreglerna skadar den inre marknadens funktion och försvårar dessutom kampen mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning. [...] Det behövs därför straffrättsliga bestämmelser för att förstärka och förbättra kampen mot varumärkesförfalskning och pirattillverkning som komplement till direktiv 2004/48/EG* av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter.

*IPRED1

Man menar alltså att de straffrättsliga påföljderna i de olika medlemsländerna gör att det inte får full effekt. Om IPRED2 röstas igenom skulle det vara det första direktivet inom EU som direkt inför straffrättsliga åtgärder. I TRIPs har man beskrivit att man FÃ…R LOV att tillämpa straffrättsliga åtgärder, men nu vill man ända från EU bestämma minimum bötessummor och fängelsestraff.

Artikel 3 Brott

Medlemsstaterna skall beteckna som brott varje uppsåtligt intrång i en immateriell rättighet som begås i kommersiell omfattning, liksom försök och medverkan till och anstiftan av ett sådant intrång.

Det finns en lurig sak med den första meningen här. ”I kommersiell omfattning” är en helt annan sak än ”med kommersiellt syfte”. Du behöver inte ha sålt några kopior eller tjänat pengar på den immateriella egendom man kopierat, det räcker till exempel att man kopierat och spridit så många verk att det kan anses skada rättsinnehavarens försäljning. Var man drar den gränsen nämner man dock inte. Här väljer man att gå längre än vad man har gjort i TRIPs, där man inte räknar inte försök, medhjälp eller anstiftan.

Straffsatser

Brotten skall beläggas med ett högsta straff på minst fyra års fängelse när de har begåtts inom en kriminell organisation. Samma sak gäller när brottet medför en risk för människors hälsa och säkerhet. Gränsen på fyra års fängelse har valts eftersom den generellt motsvarar den nivå som används för att beteckna allvarliga brott. [...] För fysiska eller juridiska personer som gör sig skyldiga till sådana brott som avses i artikel 3 i direktiv …/…/EG omfattar påföljderna högsta bötes- eller vitesnivåer på minst 100 000 euro för andra fall än de allvarligaste, och högsta nivåer på minst 300 000 euro för de brott som begås inom en kriminell organisation eller de brott som medför en risk för människors hälsa eller säkerhet. Den försvårande omständigheten bör kunna åberopas om risken har konstaterats, även om den farliga produkten ännu inte har haft någon skadlig verkan.

Detta stycket är fullt av, vad jag anser vara, väldigt jobbiga meningar. Jag gör ett tappert försök att försöka förklara det för er som blev lika förvirrade som jag.
Om man begår brott inom en kriminell organisation ska fängelsestraffets tak vara MINST 4 år. Medlemsländer får alltså besluta att taket ska vara högre än så. Likadant ska taket för bötes- eller vitesnivåer, beroende på om det är mindre allvarligt eller om det sker inom en kriminell organisation eller medför en risk för människors hälsa eller säkerthet, vara minst € 100 000 motsvarande € 300 000. Med risk menar man att det inte spelar någon roll om någon faktiskt tagit skada eller inte.

Det finns även andra påföljder så som

ii) förverkande av föremål, verktyg och produkter med ursprung i intrång eller av egendom till ett värde som motsvarar dessa produkter.
2. För de brott som avses i artikel 3 skall medlemsstaterna föreskriva att följande påföljder dessutom skall tillämpas i lämpliga fall:
a) Förstöring av egendom som innebär intrång i en immateriell rättighet.
b) Stängning, hel eller delvis, slutgiltig eller tillfällig, av den inrättning som huvudsakligen använts för att begå det aktuella intrånget.
c) Permanent eller tillfälligt näringsförbud.
d) Rättslig övervakning.
e) Rättsligt beslut om upplösning av verksamheten.
f) Uteslutning från tillgång till offentliga stöd och subventioner.
g) Offentliggörande av rättsliga beslut.

Man kan ju fråga sig vad det för med sig för konsekvenser att börja införa straffrättsliga åtgärder från EU. Är detta någonting bra eller dåligt? Är det toppstyrning i en negativ mening, eller kommer det föra medlemsländerna närmre? Är den dåliga formuleringen ”i kommersiell omfattning” avsiktlig eller är det ett politiskt fel? Man kan ju också fråga sig vad detta kommer få för konsekvenser för innovationsföretag, där man inte vet om man gör intrång på ett patent förrän det är för sent. Ville man inte främja innovation? En annan sak man kan ifrågasätta är ju varför de ibland syftar till alla typer av immateriell egendom och ibland bara till varumärkesintrång och ”pirattillverkning”.

IPRED2 kommer senare i vår åter igen att lyftas i EU parlamentet, men enligt KEI har det läckt dokument där EU vill få in IPRED2 i ACTA(Anti-Counterfeiting Trade Agreement). Man verkar ivriga att få igenom det skrivna förslaget. Antas det inte i sin egna form, får man väl försöka smyga in det på något annat sätt?

IPRED2 tar bakvägen

IPRED2 tar bakvägen

Stort tack till den bästa juristeN som hjälpt mig få ihop detta. <3

, , , , ,

4 Kommentarer

ACTA del 8

Den åttonde omgången av Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) förhandlingarna planeras ta plats i Wellington, Nya Zeeland den 12-16 april, 2010. Detta är det första utkastet av programmet man kommer att följa. Klockan 18:00 tisdag den 13 april ska man även hålla ett särskilt event.
New Zealand intends to hold a function for stakeholders and delegates on the evening of Tuesday 13 April from 18.00, which will be an opportunity for stakeholders to meet and interact with ACTA negotiators.

DRAFT AGENDA Wellington, New Zealand 12-16 April, 2010

Monday 12 April
8.45 Registration
9.15 Introductory remarks
9.30 Discussion on Border Measures
11.00 Tea/coffee break (15 minutes)
12.30 Lunch
13.30 Resume discussions
15.30 Tea/coffee break (15 minutes)
17.30 Conclude for the day

Tuesday 13 April
9.00 Discussion on Enforcement Procedures in the Digital Environment
11.00 Tea/coffee break (15 minutes)
12.30 Lunch
13.30 Resume discussions
15.30 Tea/coffee break (15 minutes)
17.30 Conclude for the day

Wednesday 14 April
9.00 Discussion on Criminal Measures
11.00 Tea/coffee break (15 minutes)
12.30 Lunch 13.30 Resume discussion
15.30 Tea/coffee break (15 minutes)
17.30 Conclude for the day

Thursday 15 April
9.00 Discussion on Civil Enforcement
11.00 Tea/coffee break (15 minutes)
12.30 Lunch
13.30 Resume discussions
15.30 Tea/coffee break (15 minutes)
17.30 Conclude for the day

Friday 16 April
9.00 Revert to any outstanding matters from previous days
10.30 tea/coffee break
11.00 Transparency
12.30 lunch
13.30 Press release
14.00 Conclusion of Round

http://keionline.org/node/809

,

5 Kommentarer

Vikten av att jobba internationellt

De senaste fem dagarna har jag tillsammans med Klara Ellström intagit Genève. Vi var där för att besöka World Intellectual Property Organization(WIPO) och delta på the Standing Committee on the Law of Patents(SCP) fjortonde möte.

IMG_7625Inför resan var det mycket blandade känslor. Det var väldigt nervöst men samtidigt otroligt spännande att få åka iväg till ett land jag aldrig tidigare besökt, vara i en stad som är helt främmande, träffa människorna som specialiserat sig på våra frågor och få vara med på någonting så stort. Eftersom att patent aldrig riktigt varit mitt område och jag tidigare inte gjort någonting liknande, kände jag stor trygghet i att ha Klara i närheten.

Veckan bestod av långa dagar, mycket minglande bland främmande människor och för det mesta väldigt trevliga diskussioner(mer om det i andra blogginlägg). Att vara pirat i sådant sammanhang var intressant på många olika sätt. Alla visste vilka vi var, även om kunskapen om oss var lite olika. Många blev främst glada över att ha oss där, men en del blev även chockade. När jag tänker efter såhär i efterhand vill jag nästan tro att de kanske kände sig lite hotade av att Piratpartiet var närvarande. Den svenska delegationen var några av dem som blev chockade, och det verkade åtminstone som att två av dem inte var allt för glada att se oss där.

Vad man kan dra för slutsats är att det var väldigt givande för oss att vara där. Vi var det enda politiska partiet där och vi blev uppmuntade av flera NGO*er att söka egen ackreditering för framtida besök, vilket är någonting vi redan bestämt oss för att göra. Jag och Klara hoppas på att styrelsen kommer budgetera för att vi ska kunna åka dit igen. Ã…tminstone för Committee on Development and Intellectual Property(CDIP) mötet i slutet på april och Standing Committee on Copyright and Related Rights(SCCR) mötet i slutet på juni. SCP, CDIP och SCCR är de sessioner jag och Klara tror är viktiga för oss att vara på.

Hur ska jag då motivera att det är viktigt att vi finns där?

  • Att Piratpartiets namn finns med är ett statement i sig. Vi är seriösa och vi vill förändra, inte bara Sverige, utan hela världen.
  • Under mötet med Sveriges ständiga representation diskuterade vi problemet att kopplingen mellan nationella och internationella problem sällan når varandra. Att Piratpartiet snabbt intar båda nivåer kommer hjälpa oss i våran kamp för våra frågor.
  • Att utveckla ett starkt samarbete med andra nyckelorganisationer inom våra frågor kommer ge större tyngt bakom våra uttalanden.
  • I ett mediaperspektiv är det klart intressant. Ã…ter igen visar vi vår seriösa sida och vårat breda perspektiv.
  • Att Piratpartiet med eget namn kan göra uttalande i ett organ som WIPO är viktigt för vår utveckling.
  • Av vad jag kan tyda är många aktivister nyfikna på vad som händer, många har längtat efter rapporter från resan.
  • Det skulle hjälpa våra parlamentariker i sitt arbete.

Man kan givetvis argumentera att detta kan vänta tills efter valet och att vi behöver lägga pengarna på nationell nivå. Men jag tror att vi skulle få mycket ut av åka ner inför valet. Dels kan vi hitta ytterligare argument för våra frågor, vi ligger ”före i tiden” jämfört med de andra partierna. Vi tänker framåt. Sedan tror jag också att vi kan vinna en hel del uppmärksamhet av media om vi spinner det rätt. Att skicka två unga riksdagskandidater till WIPO skulle gynna speciellt våra unga kandidater, det skulle bli ett slags bevisa på att vi kan ”trots” att vi är unga.

När jag argumenterar för detta så gör jag från den ståndpunkten att jag och Klara ska få åka igen. Det finns flera anledningar till att just vi två ska få åka igen. Vi har redan byggt upp en relation med flera NGOer på både ett professionellt och personligt plan, vi ser fram emot att träffa varandra igen. Folk känner igen oss där och vi har börjat sätta oss in i organisationerna. Vi är båda väldigt intresserade av politik på det internationella planet, Klara genom sitt tidigare arbete i andra organisationer och jag genom telekompaketet och framför allt ACTA. Jag måste säga att jag blev förvånad över hur många som inte har någon aning om vem Jamie Love från KEI är. En annan fördel är att vi båda bor långt söderut och nära Köpenhamn/Kastrup, vilket drar ner på resekostnaden.

Jag hoppas att styrelsemedlemmarna i Piratpartier läser detta blogginlägget och tar åt sig av det jag skrivit. Jag skulle även vilja be er andra som stödjer min och Klaras önskan om att få budgeterat för åtminstone två resor till(max 15 000 kr, allt inräknat), att låta styrelsen få veta att ni gör det. Vi kommer inte få det lätt att övertyga styrelsen om detta borde prioriterad redan nu. Ni som ser vikten av att jobba parallellt på nationell och internationell nivå, make yourselfs heard! Styrelsen beslutar om budgeten 6-7 februari!

Wiporama

A-salen i WIPObyggnaden

*Non-Governmental Organizations

, , , , , , , , ,

7 Kommentarer