Poster taggade SCP

Önskan om budgetpost

Som lovat, det andra bifogad dokumentet till styrelsen.

Bakgrund:

I slutet på januari åkte jag och Klara Ellström till Genéve för att delta på the Standing Committee on the Law of Patents (SCP) fjortonde möte. Amelia var personen som önskade att vi skulle åka dit, för att uppdatera henne om vad som hände och för att nätverka med delegationerna och NGO*er.

IMG_7632

Min åsikt:

Under och efter resan märkte jag ett stort intresse för att bli informerad om vad som händer på WIPO**. Jag märkte även hur nyttigt det var för både mig själv och för partiet. Folk visste vilka vi var, de var intresserade av att höra våran åsikt och ett flertal NGOer önskade att vi skulle söka egen ackreditering för att vara med att kunna vara med och påverka själva. Situationen skulle vara helt unik eftersom ett politiskt parti aldrig tidigare deltagit på ett möte. Jag ser stora möjligheter för oss att kunna påverka där nere, redan nu.

Jag har full förståelse för att det är ett valår, och att man vill använda de resurser vi har till kampanjen. Med det sagt vill jag förklara hur jag tror att partiet skulle kunna vinna på att påbörja det internationella arbetet nu.

 1. Vi skulle vinna kunskap och framtidsinsikter. Det är ett känt faktum att vi jobbar snabbare än de andra partierna. Har vi en egen delegation som närvarar kan vi börja rapporteringen och uppdateringen direkt. Att vi ligger steget före de andra partierna gör att vi kan bemöta dem på ett helt annat sätt. Vi kan även lyfta saker som man kanske inte hade kännt till annars. Ta Brasiliens förslag om undantag och begränsningar i patentsystemet som exempel.
 2. Det är ganska oväntat för de andra partierna att vi ska delta på WIPO-sessionerna. Jag såg förvåningen hos den svenska delegationen när vi presenterade oss. Faktumet att vi kan kritisera dem för deras icke-arbete och deras brist på intresse för att påverka är nog skrämmande. Jag har varit i kontakt med en från justitedepartementet som helt och håller gömmer sig bakom EU, jag hade snarast tänkt skriva en debattartikel kring just detta.
 3. Det leder mig in på en annan anledning. Media. Det är som sagt en helt ny situation att ett parti finns med under sessionerna. Vi kan spinna på den situationer. Vi kan skriva oändligt med debattartiklar. Pressmeddelanden. Rapporter. Jag ser många möjligheter med detta.
 4. Att vi skickar dit två av våra yngre kandidater är uppseendeväckande i sig. En del reaktioner från en del organisationer och organisationer var direkt nedlåtande. ”Lilla flicka, du har ingen aning om vad du pratar om”. Vi kan visa att våra kandidater kan, även de som är 19 år.
 5. Det är tydligt att det finns brist på samarbete mellan nationell och internationell nivå. Men det finns även brist på kommunikation mellan organisationer. Piratpartiet kan spela en viktig roll där.
 6. Att vi finns där visar att vi bryr oss och att vi vill förändra hela världen. Våra åsikter stämmer bra överrens med U-ländernas åsikter. Det är just någonting som är väldigt viktigt för Piratpartiet retorik. Att vi bryr oss om att folk ska kunna få sin medicin i tid, och att den ska vara av samma kvalité som vi andra får. Vi bryr oss om att de blinda måste kunna få tillgång till ljudböcker. Vi bryr oss helt enkelt.

Detta är några av de övergripande anledningarna till att jag tycker det är viktigt att prioritera detta redan nu. Nationell och internationell påverkan hänger ihop. De drar nytta av varann. Sålänge vi som med allt annat, maximerar möjligheterna kommer det att ge fördelar. Att piraterna intar en internationell nivå är en nyhet, och det är någonting vi kan vinna väldigt mycket på.

Mitt förslag:

Jag skulle önska att styrelsen tar ett beslut på att budgetera 15 000 kr för att jag och Klara Ellström ska kunna åka till WIPO Committee on Development and Intellectual Property (CDIP) i april och WIPO Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) i juni. CDIP är en ganska ny kommitté (detta blir deras femte möte). Det är bra att kunna vara med från början och kunna påverka riktningen som kommittén ska ta direkt. I SCCR kommer man troligtvis skriva ett avtal, gällande blindas tillgång till upphovsrättsskyddade verk.

15 000 skulle täcka resa, boende och kost. Jag är övertygad om att vi inte kommer använda hela budgeten, om vi kan börja planera redan nu. Om jag bokar resorna idag kommer biljetterna vara hälften så dyra som de var sist, och vi kommer dessutom med största sannolikhet kunna hitta gratis boende. Jag vill ändå önska 15 000 kr, så att vi kan känna oss trygga ifall någonting går fel. Att ha en buffert är en enorm trygghet. Styrelsen bör också känna till att jag och Klara har som målsättning att spendera så lite pengar som möjligt.

Sandra Grosse, riksdagskandidat.

*Nongovermental Organization

**World Intellectual Property Organization

, , , , , ,

20 Kommentarer

Dött läge för SCP/14

Efter ca 10 timmars överläggande i fredags nådde den 14onde session av SCP ingen konsensus om vilka nya ämnen som kommittén ska ta upp. Enligt källor som var delaktiga i förhandlingarna blev det mycket diskussioner kring listan av frågor som fastställdes under SCP/12 och SCP/13.

19:18 delade man ut ett dokument med titeln ”Sammanfattning av ordföranden” (SCP/14/9). I dokumentet hittar man följande paragraf där ordföranden uttalar sig om framtida arbetet.

10. Following a proposal by the Chair, the Committee agreed to carry on discussions at its next session on the basis of the agenda of its fourteenth session. Item 7(b) of that agenda will include the study by external experts on exclusions, exceptions and limitations, as well as the proposal by the Delegation of Brazil on exceptions and limitations to patent rights contained in document SCP/14/7. Member States may submit proposals on the work of the Committee prior to its next session.

10. På förslag av ordföranden enades kommittén att fortsätta diskussionen vid sitt nästa möte på grund av agendan för den fjortonde sessionen. Punkt 7 (b) av denna agenda kommer att omfatta undersökning av externa experter på uteslutande, undantag och begränsningar, samt de förslag som delegationen Brasilien om undantag och begränsningar patenträttigheter i dokument SCP/14/7. Medlemsstaterna får lägga fram förslag om arbetet i kommittén innan nästa möte.

Det innebär att följande 6 ämnen kommer finnas på dagordningen för SCP/15 som hålls i Genéve den 11-15 oktober, 2010.

 1. Standards and Patents
 2. Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights
 3. The Client-Attorney Privilege
 4. Dissemination of Patent Information
 5. Transfer of Technology
 6. Opposition Systems

Ett annat dokument (SCP/14INF/2) beskriver arbetsbeskrivningen för ”Externa experters’ studie angående uteslutande, undantag och begränsningar för SCP”. Lionel Bently (Cambridge) kommer att leda studien och får hjälp av fem andra experter: 1) Denis Barbosa, 2) Shamanad Basheer, 3) Rickard Gold, 4) Brad Sherman och 5) Coenraad Visser. Mandatet för denna studie baseras på innehållet av SCP/13/7, paragraf 9(c)(i) som beslutade att sekreteriatet kommer att

”ge i uppdrag till externa experter att ta fram en studie i uteslutande, undantag och begränsningar med fokus på, men inte begränsad till, problem föreslagna av medlemmar, som folkhälsa, utbildning, forskning och experiment och patentering av livsformer, från ett folkpolitiskt, socio-ekonomiskt utvecklingsperspektiv, med den ekonomiska utvecklingen i åtanke”

Allt detta låter ju förståss jättemysigt, men jag är lite orolig för dessa experter. Jag har i skrivande stund inte någon koll på någon av dessa experter, men det är väl inte helt osannolikt att de kommer fram till någonting helt annat än vad Brasiliens förslag syftar till. Det ska bli intressant att se förslaget från experterna. Jag hade vid senare tillfälle tänkt leta reda på lite information om de sex utvalda.

, , , , , , ,

Inga kommentarer

Brasiliens förslag om undantag och begränsningar i patent

Under SCP*/14 diskuterades ett flertal saker. En av punkterna som tog upp ganska mycket tid var ett förslag som kom från Brasilien. Från vad jag hörde och kunde förstå hade man under SCP/12 frågat sekreteriatet att ta fram fyra olika studier till kommande möte. En av studierna skulle behandla ”undantag från patenterbara sakområdena och inskränkningar i de rättigheter, bland annat reseachundantag och tvångslicens”. Brasilien tog då ett initiativ till att bidra till diskussionen och skrev ihop ett förslag.

Jag hade tänkt ge mig på ett försök att sammanfatta och översätta förslaget. Ni som vill läsa det på engelska och i sin helhelt kan kika här. Oavsett hur ni gör så råder jag er att läsa förslaget. Hade jag fått uttala mig officiellt för Piratpartiet under mötet, hade jag ställt mig bakom förslaget i sin helhelt. Jag tycker det är helt lysande, och tonen i förslaget är helt i min smak.

Introduktion

I juni 2008 beslutade SCP att till kommande möte låta sekreteriatet ta fram preliminära studier inom fyra olika ämnen. Ett ämne var ”Undantag i patenträtten och begränsningar i patentskyddet, bland annat om forskningsundantag och tvångslicenser”. Denna bilaga kommer fokusera på vikten av undantag och begränsningar i patenträttigheterna. Även om den inte täcker alla sidor i frågan om utveckling betonar man vikten av en bred och ihållande debatt i SCP.

Frågan om undantag och begränsningar är viktig i det framtida arbetet för SCP, eftersom att det berör fundamentala utvecklingsfrågor. Ett flertal rekommendationer i ”Development Agenda” berör direkt eller indirekt denna fråga, i samband med normgivning, allmän ordning, tekniköverföring, tillgång till kunskap eller konsekvensbedömningar. Rekommendationer 17 och 22 säger att WIPO i sin verksamhet bör beakta flexibilitet i sina IP-avtal samt i sina arbetsdokument för normgivande verksamhet.

Vikten av undantag och begränsningar i patent

Undantag och begränsningar är viktiga bitar i alla lagar. De fyller flertal funktioner genom att säkertställa den nödvändiga flexibiliteten som ska garantera en nationell säkerhet och forma en politik för bland annat utveckling, konkurrens och hälsosäkerthetsmål. För att bygga vägar, förebygga brott, främja val och undvika pandemier bör myndigheter sträva efter att säkerställa efterlevnaden av regler som skyddar privata varor och rättigheter, liksom att utnyttja undantag och begränsningar.
För att uppfylla ovanståede syfte, måste patent blir ett föremål för särskild behandling. Man måste eftersträva en balans i patentsystemet mellan alla användare. Inte bara ägaren av patentet, utan för hela samhället, så att den välfärd de skapar tjänar samhället i sin helhet.

Vi förstår det är viktigt att upprätthålla rättigheter och skyldigheter för alla parter, men som det ser ut nu ligger fokuset mest på att säkertställa IP-innehavarens rättigheter.
Generaldirektören Francis Gurry frågade i en rapport ”Vad får en medlemsstat ut av att vara en del av denna organisation?”. Om inga förändringar sker kommer frågan förbli obesvarad. En bra start för att nå en lösning på problemet skulle vara att skapa en balans mellan rättigheter och skyldighet. Att bidra till samhället som helhet genom att förstå, acceptera och till fullo stödja ett förbättrat IP-system, genom undantag och begränsningar i patenträttigheter är grundläggande faktorer för att uppnå denna jämnvikt.

Att erbjuda IP-rättighetsinnehavare starkare rättigheter för att man påstår att det är bra för innovationen och ökar investeringen är naivt och inte längre acceptabelt. Den öppna och globala ekonomin har länge avfärdat detta påstående. Vad är det då en medlemsstat får ut av att vara en del av WIPO? Om att det bidrar till välfärden inte utgör en viktig del av vad ett land kan få ut av att vara en del av en medlemsdriven FN organisation som WIPO, vad skulle det i så fall vara?

Man skulle såklart kunna fråga sig vad ”samhället” syftar på i det nuvarande patentsystemet. Eller för den delen ”rättighetsinnehavare”, eftersom den faktiska uppfinnaren idag sällan är ägaren av patentet. Man skulle också kunna hävda att innovationen skulle avstanna om uppfinnar inte var helt skyddade, eftersom att investeringar inte längre skulle göras. Men alla med minsta förståelse för systemet, vet att sådana generella slutsatser och extrema situationer är ofattbara och anledningen till det är ganska enkel;  kreativitet och kreativ ekonomi förlitar sig inte enbart på ett starkt patentsystem.

Det är varken en fråga om att bara kritisera systemet. Det nuvarande patentsystemet är väl förankrad i multilaterala avtal om handel och kommer att stödjas av WIPO (och WTO) så länge en majoritet av medlemsstaterna beslutar att göra detta. Därför är det viktigt att omarbeta gamla antaganden och börjar återhämta det väsentliga i patentsystemet.

Låt oss lägga fokus på hur vi effektivt kan dra nytta av patentsystemet som det ser ut idag. Trots klagomålen så är skyddet, som vi ser det, väldefinierat. Däremot är det inte lika klart i vilken utsträckning ett sådant skydd påverkar en tredje part eller var exakt gränsen för detta skyddet är.

I den meningen väcks vissa frågor. Hur utnyttjar medlemmar undantag och begränsningar i deras lagstiftning? Har det verkligen varit till nytta i syftet att möta samhällets behov eller politiska mål? Är obligatoriska licenser och andra mekanismer som inrättats i lagstiftningen verkligen tillgängliga för omedelbar användning när det är nödvändigt, utan tillstånd från rättighetsinnehavaren? Är ungandag och begränsningar verkligen utforskade? Varför, och om inte, varför inte?

Om man tar tvångslicenssystemet som exempel märker man snart att det är inte enkelt att effektivt utnyttja det. WTO Doha ministerkonferesen som antog ”Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health” betonar tydligt ”att WTO-medlemmar med lite eller ingen produktionskapacitet i läkemedelssektorn kan få det svårt att effektivt använda sig av tvångslicenser enligt TRIPS-avtalet”. Även om det specifikt rör sig om att hantera folkhälsofrågor, återspeglas svårigheterna att tillgå teknik i flera andra – om inte alla – tekniska områden för de flesta länder.

För att ta itu med problemet har man utformat ett komplext system. Men bara ett enda fall av tvångslicenser har hittills anmälts till WTO, berörande Rwanda och Kanada. Rwanda är dock långt ifrån det enda landet i världen som ställs inför många viktiga folkhälsoproblem.

Under föregående WTO-period, efter en lång tid av förhandlingar, beslutade Brasiliens regering att godkänna obligatorisk licensiering av ett antiretroviralt läkemedel för att lösa akuta folkhälsoproblem. Vårat land drabbades då av en intensiv kampanj med syfte att misskreditera oss, ledd av flera internationella aktörer. Som om vi ignorerade regler som antagits av alla WTO-medlemmar, som vi till fullo levde upp till. Är detta ett beteende vi kan förvänta oss från anhängare av det nuvarande systemet?

Vår erfarenhet visar att det är svårt att använda sig av tvångslicenser på ett effektivt sätt. Det tog vår läkemedelsindustri nästan två år att utveckla och tillverka licensierade patent, eftersom de patent som beviljats i Brasilien och i andra länder, inte var tillräckligt avslöjande för att tillåta produktion så snabbt som önskat.

Vi förbehåller oss rätten att återkomma till diskussionen om detta problem i andra handlingar som rör i vilken utsträckning utlämnandet av patent är att bevara (eller inte) grunddragen i patentsystemet. Den fråga vi nu ställer oss, med tanke på kontroller och balanser i patentsystemet är: vad är värdet av ett patent om en tredje part inte kan använda det för att det faller på det offentliga eller, i undantagsfall, för att tvångslicensiering anses nödvändig?

En studie som beställts av den amerikanska Federal Trade Commission belyser risker, såsom att dålig patentkvalitet och rättsliga normer äventyrar innovationer genom att höja kostnaden. En annan studie beställd av Europeiska kommissionen har också visat att patent alltmer missbrukas för att fördröja eller undvika generisk konkurrens även efter utgångsdatum.

Att anta en sådan strategi kanske är normalt i företagsvärlden. Men det ska absolute inte anses som normalt – eller acceptabelt – inom patentsystemet.

Vi står nu inför ett moraliskt dödsläge. Utvecklingsländer verkar vara de enda som inte kan dra några fördelar av systemet, eftersom mycket lite vägledning ges för att uppfylla målen i TRIPS-avtalet, som innebär att ”skydd och immateriella rättigheter skall bidra till främjandet av teknisk innovation och till överföring och spridning av teknik, till ömsesidig fördel för producenter och användare av teknologisk kunskap och på ett sätt som leder till social och ekonomisk välfärd och en balans mellan rättigheter och skyldigheter”.

Förslag

Att Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten inte uttryckligen föreskriver särskilda regler om undantag och begränsningar för patenträttigheter för det möjligt för parter att anta olika förhållningssätt till frågan. TRIPS-avtalet är mer detaljerad. Den föreskriver ett trestegstest för att fastställa de acceptabla gränserna för undantag. Enligt TRIPS artikel 30, undantag: (a) får inte orimligt strida mot ett normalt utnyttjande av patentet, (b) får inte orimligt skada legitima intressen hos patenthavaren, och (c) måste ta hänsyn till legitima intressen hos tredje parter. Dessutom föreskriver artikel 31 ”Annan användning utan tillstånd från rättighetsinnehavaren”.

På nationell och regional nivå, visar en översiktlig analys att IP-lagstiftning ofta förutser ett flertal situationer där ensamrätt till patentet kan undantas. En okomplett lista över dem: (a) privata icke-kommersiell användning, (b) användning i undervisning, (c) forskning och experiment, (d) förbereda individuellt ordinerade läkemedel, (e) vissa användningar av utländska transportmedel, tillfälligt i landet, (f) samvetsgrann föranvändning, (g) inlämnande av uppgifter för myndigheternas godkännande, (h) icke-kommersiell användning av förökningsmaterial, och (i) tvångslicens.

Begränsningar och undantag i patenträttigheter är en vanlig del av lagar. Man kan alltså hävda att det kan bli kännbar konvergens bland medlemmarna angående vikten av denna flexibilitet i patentsystemet. Ändå kan de olika synsätten på undantag och begräsningar orsaka osäkerhet i politiska områden bland medlemmarna när det kommer till varför och hur de används, och hur de är kopplade till innovationspolitik eller när det kommer till allmänhetens hälsa, näring eller miljöhänsyn. Dessutom verkar det som om en minoritet av länderna gör en effektiv användning av dem, framförallt när tar det kommer till att ta med utvecklingsländer i beräkningarna.

Brasilien föreslår att ett arbetsprogram skall fastställas i SCP att utföra en omfattande och ihållande debatt om denna fråga, i tre etapper.

Första etappen skall främja utbyte av detaljerad information om alla undantags- och begränsningsbestämmelser i nationell eller regional lagstiftning, samt på erfarenheter från genomförandet av sådana bestämmelser, inklusive rättspraxis. Den första etappen ska också ta upp varför och hur länder använder – eller hur de förstår möjligheten att använda – de begränsningar och undantag som föreskrivs i deras lagstiftning.

Den andra fasen skall undersöka vilka undantag eller inskränkningar som är effektiva för att ta itu med utvecklingsfrågorna och vilka villkoren är för deras genomförande. Det är också viktigt att utvärdera hur de olika nationella möjligheter påverkar användningen av undantag och begränsningar.

Den tredje etappen skall överväga utarbetandet av en manual för undantag och begränsningar, på ett icke uttömmande sätt, för att tjäna som en referens till WIPO ledamöter.

Inrättandet av en sådan arbetsgrupp och program skulle vara ett viktigt steg i genomförandet av utvecklingsagendan.

***Jag förbehåller mig rätten att inte bli straffad för eventuella fel i översättningen

Som jag skrev tidigare, jag tycker förslaget är helt jävla lysande. Det var ingen större förvåning bland mottagandet från de olika länderna. U-länderna och majoriteten av NGOerna ställer sig bakom förslaget, medans I-länderna vill vänta på studien som ska vara klar i oktober. Dock var de väldigt politiskt korrekta och sa att de var glada att ”någon tagit ett initiativ till en diskussion i frågan”.

Bara för att det var så jävla bra skrivit av Brasilien, så tycker jag det tåls att upprepas:

Att erbjuda IP-rättighetsinnehavare starkare rättigheter för att man påstår att det är bra för innovationen och ökar investeringen är naivt och inte längre acceptabelt.

*Standing Committee on the Law of Patents

, , , ,

4 Kommentarer

Vikten av att jobba internationellt

De senaste fem dagarna har jag tillsammans med Klara Ellström intagit Genève. Vi var där för att besöka World Intellectual Property Organization(WIPO) och delta på the Standing Committee on the Law of Patents(SCP) fjortonde möte.

IMG_7625Inför resan var det mycket blandade känslor. Det var väldigt nervöst men samtidigt otroligt spännande att få åka iväg till ett land jag aldrig tidigare besökt, vara i en stad som är helt främmande, träffa människorna som specialiserat sig på våra frågor och få vara med på någonting så stort. Eftersom att patent aldrig riktigt varit mitt område och jag tidigare inte gjort någonting liknande, kände jag stor trygghet i att ha Klara i närheten.

Veckan bestod av långa dagar, mycket minglande bland främmande människor och för det mesta väldigt trevliga diskussioner(mer om det i andra blogginlägg). Att vara pirat i sådant sammanhang var intressant på många olika sätt. Alla visste vilka vi var, även om kunskapen om oss var lite olika. Många blev främst glada över att ha oss där, men en del blev även chockade. När jag tänker efter såhär i efterhand vill jag nästan tro att de kanske kände sig lite hotade av att Piratpartiet var närvarande. Den svenska delegationen var några av dem som blev chockade, och det verkade åtminstone som att två av dem inte var allt för glada att se oss där.

Vad man kan dra för slutsats är att det var väldigt givande för oss att vara där. Vi var det enda politiska partiet där och vi blev uppmuntade av flera NGO*er att söka egen ackreditering för framtida besök, vilket är någonting vi redan bestämt oss för att göra. Jag och Klara hoppas på att styrelsen kommer budgetera för att vi ska kunna åka dit igen. Ã…tminstone för Committee on Development and Intellectual Property(CDIP) mötet i slutet på april och Standing Committee on Copyright and Related Rights(SCCR) mötet i slutet på juni. SCP, CDIP och SCCR är de sessioner jag och Klara tror är viktiga för oss att vara på.

Hur ska jag då motivera att det är viktigt att vi finns där?

 • Att Piratpartiets namn finns med är ett statement i sig. Vi är seriösa och vi vill förändra, inte bara Sverige, utan hela världen.
 • Under mötet med Sveriges ständiga representation diskuterade vi problemet att kopplingen mellan nationella och internationella problem sällan når varandra. Att Piratpartiet snabbt intar båda nivåer kommer hjälpa oss i våran kamp för våra frågor.
 • Att utveckla ett starkt samarbete med andra nyckelorganisationer inom våra frågor kommer ge större tyngt bakom våra uttalanden.
 • I ett mediaperspektiv är det klart intressant. Ã…ter igen visar vi vår seriösa sida och vårat breda perspektiv.
 • Att Piratpartiet med eget namn kan göra uttalande i ett organ som WIPO är viktigt för vår utveckling.
 • Av vad jag kan tyda är många aktivister nyfikna på vad som händer, många har längtat efter rapporter från resan.
 • Det skulle hjälpa våra parlamentariker i sitt arbete.

Man kan givetvis argumentera att detta kan vänta tills efter valet och att vi behöver lägga pengarna på nationell nivå. Men jag tror att vi skulle få mycket ut av åka ner inför valet. Dels kan vi hitta ytterligare argument för våra frågor, vi ligger ”före i tiden” jämfört med de andra partierna. Vi tänker framåt. Sedan tror jag också att vi kan vinna en hel del uppmärksamhet av media om vi spinner det rätt. Att skicka två unga riksdagskandidater till WIPO skulle gynna speciellt våra unga kandidater, det skulle bli ett slags bevisa på att vi kan ”trots” att vi är unga.

När jag argumenterar för detta så gör jag från den ståndpunkten att jag och Klara ska få åka igen. Det finns flera anledningar till att just vi två ska få åka igen. Vi har redan byggt upp en relation med flera NGOer på både ett professionellt och personligt plan, vi ser fram emot att träffa varandra igen. Folk känner igen oss där och vi har börjat sätta oss in i organisationerna. Vi är båda väldigt intresserade av politik på det internationella planet, Klara genom sitt tidigare arbete i andra organisationer och jag genom telekompaketet och framför allt ACTA. Jag måste säga att jag blev förvånad över hur många som inte har någon aning om vem Jamie Love från KEI är. En annan fördel är att vi båda bor långt söderut och nära Köpenhamn/Kastrup, vilket drar ner på resekostnaden.

Jag hoppas att styrelsemedlemmarna i Piratpartier läser detta blogginlägget och tar åt sig av det jag skrivit. Jag skulle även vilja be er andra som stödjer min och Klaras önskan om att få budgeterat för åtminstone två resor till(max 15 000 kr, allt inräknat), att låta styrelsen få veta att ni gör det. Vi kommer inte få det lätt att övertyga styrelsen om detta borde prioriterad redan nu. Ni som ser vikten av att jobba parallellt på nationell och internationell nivå, make yourselfs heard! Styrelsen beslutar om budgeten 6-7 februari!

Wiporama

A-salen i WIPObyggnaden

*Non-Governmental Organizations

, , , , , , , , ,

7 Kommentarer